e-safeguard

Formatowanie prac

Dostępność: Zielona Góra, Polska, świat

Formatowanie prac: dyplomowych, magisterskich, doktorskich i innych prac naukowych. Przygotowanie do druku. Tekst może zostać złożony w edytorze Word, LibreOffice lub LaTeX.

W ofercie znajduje się:

  • przystosowanie pracy do wytycznych podanych przez uczelnię lub czasopismo;
  • pomoc w dodaniu spisu treści i podziale dokumentu na podrozdziały z poprawną numeracją stron;
  • formatowanie pracy wg oryginalnego projektu;
  • przygotowanie grafik do druku;
  • tłumaczenia na język angielski abstraktu lub całej pracy.

Nie zajmuję się drukowaniem lub oprawą dokumentów.

Language