e-safeguard

Skład i formatowanie tekstu

Dostępność: Zielona Góra, Polska, świat

O formatowaniu tekstu

Jest wiele czynników, które wpływają na poprawne formatowanie tekstu. Niektóre z nich, takie jak określenie długości linii tekstu, stosowanie ligatur lub stosowanie wszystkich odmian kroju fontu (np. kapitalik, italiki i pisma pochyłego) jest poza zasięgiem niektórych edytorów tekstowych (Word, OpenOffice). Do tego celu stosuje się specjalnych programów do składu tekstu, programów dtp. Wpływa to nie tylko na walory estetyczne tekstów, ale także na ich czytelność i zrozumiałość, a tym samym na szybkość docierania treści do odbiorcy i trwałość pozostawionego przekazu.

Language