e-safeguard

Programowanie na zlecenie i prace biurowe

Dostępność: Zielona Góra, Polska, świat

  • tworzenie i administracja stronami internetowymi
  • skład i formatowanie tekstu oraz przygotowanie materiałów do druku
  • tłumaczenie tekstów w języku angielskim
  • zatrudnienie oparte na stawkach godzinowych

O programowaniu na zlecenie

Nie zawsze potrzebny jest w firmie pełnoetatowy pracownik. Często występuje potrzeba zastąpienia pracownika lub zatrudnienia kogoś na czas prowadzonej właśnie rekrutacji. We wszystkich tych przypadkach przydatne może być zatrudnienie kogoś do pojedynczego zlecenia, w oparciu o stawki godzinowe.

Zalety takiego rozwiązania

  • rozliczanie w oparciu o stawki godzinowe (za wykonaną pracę);
  • płacenie tylko za wykonaną pracę - brak dodatkowych kosztów;
  • możliwość przydzielenia pojedynczego zadania programistycznego lub stała gotowość do współpracy, w razie wystąpienia takiego zapotrzebowania;
  • rozliczanie w oparciu o faktury VAT;

Language